RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM AV MYRENS TRENINGSSENTER:

MYRENS TRENINGSSENTER, NITTEDAL

MEDLEMMET

GENERELLE AVTALEBESTEMMELSER

12 måneders medlemskap:

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over i et løpende avtaleforhold med én måned oppsigelse fra første månedsskifte.

Fleximedlemskap:

Løpende avtale med kun én måned oppsigelse fra første månedsskifte, ingen bindingstid.

Kontantmedlemskap:

Betaling for medlemskapet gjøres i sin helhet ved inngåelse av treningsavtalen. Ingen automatisk fornyelse.

Første månedsavgift:

Ved inngåelse av medlemskapet betaler man medlemsavgiften for den første måneden (de dagene som er igjen av måneden), samt administrasjonsgebyr.

 

Endring av medlemskapet

Prisjustering

Medlemskort:

FRYS AV MEDLEMSAVTALEN

 

12 måneders medlemskap:

Kun frys ved følgende grunner:

Fleximedlemskap:

Frys når du måtte ønske, fra 2 uker opptil 12 måneder pr gang.

Gjelder ikke flexi familiemedlemskap.

FRYSVILKÅR:

OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

AVTALEGIRO

PROSEDYRE VED MANGLENDE BETALING

OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN FRA MYRENS TRENINGSSENTERS SIDE

Myrens Treningssenter forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på senterets interne retningslinjer som for eksempel:

SÆRSKILTE VILKÅR GJELDER FOR STUDENTMEDLEMSKAP

Studentmedlemskap vil automatisk bli priset opp hver 1. september om ikke gyldig student/elev-bevis (med bilde, navn og gyldiog dato) sendes til post@myrensnittedal.no innen 31. august hvert år.

SÆRSKILTE VILKÅR GJELDER FOR FAMILIEMEDLEMSKAP

RENT SENTER – Dopingmidler forbudt

Myrens Treningssenter har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi
ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentre. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.
Som medlem av Myrens tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler. Jeg erkjent med at bruk, besittelse, erverv, innførsel og distribusjon av dopingmidler
utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen. Dette gir Myrens rett til
å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Straffereaksjon i form av forelegg eller
dom vil også utgjøre et slikt vesentlig mislighold.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på
www.antidoping.no

Myrens Treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidlerer jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens
jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Myrens har anledning til å heve treningsavtalen.
Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på
Myrens kan bli politianmeldt.

PERSONOPPLYSNING OG MARKEDSFØRING